Tab på debitore, hvad med momsen ?

At opnå momsfradrag for tab på en debitor kan i visse tilfælde have lange udsigter, fordi man som kreditor skal foretage en række handlinger, før tabet kan konstateres og herefter reguleres.

SKM2014.645.SKAT og http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2162027

Betyder det ikke længere en betingelse for at foretage regulering for tab på fordringer over 3.000 kr. (inkl. moms) uden for konkurs og akkord m.v., at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.

Det betyder, at det nu er muligt at regulere for tab på fordringer over 3.000 kr., hvis kreditor selv har forsøgt at inddrive fordringen ( kaldet Egenonkasso ) Dette kan du gratis få hjælp til via online portalen www.duskylderpenge.com som arbejder efter NO CURE NO PAY.

Eller du kan fastlægge en intern rykkerprocedure som skal sandsynliggøre, at tabet er lidt og dermed konstateret. Proceduren kan være forskellig, afhængig af hvilken branche kreditor befinder sig i og forskellig i forhold til, hvem debitor er. Det er en vurdering, som kreditor selv skal foretage i forhold til den procedure, der fastlægges i virksomheden.

Det er SKAT anbefaling, at der i virksomhed tages stilling til en fast rykkerprocedure og nedfælder denne, således at den er kendt af det relevante personale i virksomheden, og at den bliver fulgt, hver gang der skal ske inddrivelse og til vurdering af tab.

Men igen den nemme løsning er at bruge online portalen Duskylderpenge.com som klare alt for dig, upload din fordring/faktura, udfyld din virksomheds information samt debitors, og så klare de resten, du kan endda med stor sandsynlighed få dine penge, da portalen arbejder ud fra NO CURE NO PAY som betyder for du de ikke for en krone for deres arbejde hvis du ikke gør.

Mulighed for genoptagelse

Virksomheder, der indtil nu har undladt at regulere for tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v., har mulighed for genoptagelse. Genoptagelsen kan ske for afgiftsperioder, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet i juni måned 2010.

  • Månedsafregnende virksomheder: Fra og med maj 2010
  • Kvartalsafregnende virksomheder: Fra og med 2. kvartal 2010
  • Halvårsafregnende virksomheder: Fra og med 1. halvår 2010

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet ved relevant regnskabsmateriale og bilagsmateriale, samt at fordringerne har været igennem en rykkerprocedure, som sandsynliggør, at tabet er lidt.

Fristen for genoptagelse er 16. marts 2015.

skrevet af

Kristian Kongstad Holm

Advertisement

Kristian Kongstad Holm is a Successful action-focused entrepreneur with successful exits in multiple geographies. Currently Kristian Kongstad Holm is focused on Mobile App and IT investments, new media and Real Estate, but open to any investment propositions “ Business angel “ 1992 - 1999 Kristian Kongstad Holm Co-founded Bildillen, a franchise chain of stores in Denmark, which in 1999 had 21 stores nationwide. Sold to Franchise members 1999 - 2007 Kristian Kongstad Holm built BilXperten from start-up to matching competitor by franchise store numbers in just 2 years. BilXperten bought Bildillen in 2004 and was sold to Thansen at the end of 2007. 2005 - 2008 Kristian Kongstad Holm founded and CEO of the agency for LG and VSX electronics in Denmark. Vision behind some of the largest fairs in Denmark such as Biler i Bella, Cph Motor Show, DHB and RaceX. 2008 - present Kristian Kongstad Holm is Ceo of Kongsholm Invest Ltd. CEO of European based construction firm focusing on residential renovations. Responded to a widespread demand for construction companies as many firms had been hit by the financial crisis and house price falls. The company offers construction financing for renovations, which means that the home owner only pays for the work when it is 100% complete. 2008 – present Kristian Kongstad Holm is Ceo of Victoria Capital II Ltd. and various other companies. Active investor in multiple App / IT / New media projects. Interested in innovative new ideas. Kristian Kongstad Holm moved from Denmark in 2009 and lives today in Monaco and Dubai with his family. Always interested in discussing new projects and investment opportunities. See more at www.about.me/holm Kristian Kongstad Holm Motto´s is: If you can dream it, you can do it! Winners are losers that just didn´t give up! Danish Vellykket action-fokuseret serie iværksætter med succesfulde exits på flere geografier. I øjeblikket fokuserer på Mobile App og it-investeringer og Real Estate, men åben for enhver investering udsagn "business angels" 1992 - 1999 Medstifter Bildillen, en franchise kæde af butikker i Danmark, som i 1999 havde 21 butikker på landsplan. Solgt til Franchise medlemmer 1999 - 2007 Bygget BilXperten fra opstart til matching konkurrent ved franchise-butik numre på bare 2 år. BilXperten købte Bildillen i 2004 og blev solgt til Thansen i slutningen af ​​2007. 2005 - 2008 Grundlagt og administrerende direktør for agenturet for LG og VSX elektronik i Danmark. Visionen bag nogle af de største messer i Danmark såsom Biler i Bella, Cph Motor Show, DHB og RaceX. 2008 - nuværende administrerende direktør i Kongsholm Invest Ltd CEO for europæisk baseret byggefirma med fokus på bolig renoveringer. Reageret på en udbredt efterspørgsel efter byggefirmaer så mange virksomheder er blevet ramt af den finansielle krise og boligpriserne falder. Virksomheden tilbyder konstruktion finansiering til renoveringer, hvilket betyder, at boligejeren betaler kun for det arbejde, når det er 100% gennemført. 2008 - nuværende administrerende direktør i Victoria Capital II Ltd Aktiv investor i flere App / it-projekter. Interesseret i nye innovative idéer. Kristian Kongstad Holm flyttet fra Danmark i 2009 og bor i dag i Monaco med sin familie. Altid interesseret i at diskutere nye projekter og investeringsmuligheder. Se mere på www.about.me / holm Motto: Hvis du kan drømme det, kan du gøre det! Vinderne er tabere, der bare ikke give op!

Lagt i Uncategorized

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: