Forstå Ryanair sagen på 2 minutter

Forstå Ryanair sagen på 2 minutter!Ryanair tabte i Arbejdsretten 01.07.2015. Hvilke hovedspørgsmål omfattede sagen, og hvad var de 4 klare svar fra Arbejdsretten.

Forstå Ryanairsagen på 2 minutter:

Ryanair tabte i arbejdsretten den 1. juli 2015. Her følger en kort analyse af sagens hovedspørgsmål og hovedkonklusioner.

Hovedspørgsmålene i sagen var

Spørgsmål 1:

Om det arbejde, der bliver udført af piloter og kabinepersonale, der er stationeret på Ryanairs baser i Danmark, har en sådan tilknytning til Danmark, at Serviceforbundets overenskomstkrav i henhold til dansk ret har den fornødne styrke og aktualitet.

– Svar

Ja, fordi:

Det forhold, at piloterne og kabinepersonalet er knyttet til baser i Danmark, er afgørende

Ryanairs baser i Danmark udgør faste mønstrings- og stationeringssted

Den lufthavn, hvor personalet har sin base, er så også centrum for piloternes og kabinepersonalets erhvervsudøvelse.

Det er her, personalet efter endt arbejdsdag træder af og tager hjem til deres private bopæl, som er deres naturlige sociale tilknytningspunkt både i forbindelse med arbejdet og i fritiden.

DERFOR har det arbejde, der udføres af piloter og kabinepersonale, der er stationeret på Ryanairs baser i Danmark, en sådan tilknytning til Danmark, at Serviceforbundets har stærk interesse i at overenskomstdække arbejdet

Spørgsmål 2:

Skal spørgsmålet overhovedet afgøres efter danske regler – eller irske?

– Svar:

Ja, fordi: Uanset det fremgår af aftaler med personalet, at personalet er underlagt irsk ret og værneting, så er den detalje ikke styrende. Hvis der kommer konflikt i form af strejke og blokade, så vil den blive iværksat i Danmark, og derfor er det dansk ret.

Spørgsmål 3:

Er Serviceforbundets krav om overenskomst og det hermed afgivne varsel om konflikt overhovedet er foreneligt med EU-retten

– Svar:

Ja, fordi: Faktisk er det sådan, at retten til at forhandle overenskomster og iværksætte kollektive kampskridt til støtte for sådanne overenskomster er en grundlæggende rettighed i EU – retten!!

Det kan selvfølgelig være en restriktion for den frie bevægelighed, men en sådan restriktion er tilladt, hvis den forfølger et legitimt formål, som er foreneligt med traktaten og er begrundet i tvingende almene hensyn.

Da det ikke er tilfældet, er kravet om overenskomst og den varslede konflikt antageligvis ikke i strid med EU- retten, og derfor er der ikke behov for at spørge EU.

Spørgsmål 4:

Har Serviceforbundet så iagttaget de formelle betingelser i forbindelse med afgivelsen af konfliktvarslet.

– Svar:

Nej. Varslet er ulovligt!

Min egen holdning er dog også fagforeninger skal afskaffes, deres metoder minder alt for meget og mafiaens, med afpresning, brandstiftelse ( vejlegården ) vandalisme mv. For at opnå deres mål, og lad mig lige minde jer om alle bøder mv. Som fagforeninger uddeler går ikke til medlemmerne, eller dem som de mener er underbetalte – men istedet ubeskåret til deres egen kasse. 

Hvis ikke vi alle gør noget risikere vi Danmark bliver endnu mere ikke konkurrence dygtige end de allerede er, virksomheder som LEGO, Danfoss, Danish Crown som vi alle er stolte af har allerede flyttet mange arbejdets pladser, lad os gøre noget ved dette, meld dig ud af din fagforening og forhandle din egen løn, hvilke du i bund og grund nok gør alleredebedst. 

Ligeledes holder fagforeninger nye innovation væk som Uber osv. På grund nytænkning ikke passer til dem, for hvordan skal de opkræve deres skat/medlemskab her ? 

Danmark trænger til nye love på dette område og det er på tide politikerne vågner op, og sikre Danmarks fremtid.

Lad mig lige minde jer alle om fagforeningerne har bragt Cimber Air, Sterling til konkurs, SAS er på fallittensrand, så hvis formålet er vi skal miste konkurrence evnen jamen så skal i blot forsætte jeres kamp, men jeg tro Margaret Thatcher kan citers for : socialism is a great thing, but eventually you will run out of other people’s money.

Der er sikkert mange som vil være uenige, men så forklar os andre hvad der er forkert i man selv forhandler en løn med sin arbejdesgiver, som begge er tilfredse med, der betales Dansk skat af alle parter, og der skabes Dansk vækst og jobs… Så hvad er grunden til fagforening skal blade sig og derved presse virksomheder væk fra Danmark, miste jobs, miste skat, miste konkurrence evne, og nu skal en masse mennesker betale overpris for flybilletterne… Hvem er vinderen her ?orstå Ryanair sagen på 2 minutter!

Ryanair tabte i Arbejdsretten 01.07.2015. Hvilke hovedspørgsmål omfattede sagen, og hvad var de 4 klare svar fra Arbejdsretten.

Forstå Ryanairsagen på 2 minutter:

Ryanair tabte i arbejdsretten den 1. juli 2015. Her følger en kort analyse af sagens hovedspørgsmål og hovedkonklusioner.

Hovedspørgsmålene i sagen var

Spørgsmål 1:

Om det arbejde, der bliver udført af piloter og kabinepersonale, der er stationeret på Ryanairs baser i Danmark, har en sådan tilknytning til Danmark, at Serviceforbundets overenskomstkrav i henhold til dansk ret har den fornødne styrke og aktualitet.

– Svar

Ja, fordi:

Det forhold, at piloterne og kabinepersonalet er knyttet til baser i Danmark, er afgørende

Ryanairs baser i Danmark udgør faste mønstrings- og stationeringssted

Den lufthavn, hvor personalet har sin base, er så også centrum for piloternes og kabinepersonalets erhvervsudøvelse.

Det er her, personalet efter endt arbejdsdag træder af og tager hjem til deres private bopæl, som er deres naturlige sociale tilknytningspunkt både i forbindelse med arbejdet og i fritiden.

DERFOR har det arbejde, der udføres af piloter og kabinepersonale, der er stationeret på Ryanairs baser i Danmark, en sådan tilknytning til Danmark, at Serviceforbundets har stærk interesse i at overenskomstdække arbejdet

Spørgsmål 2:

Skal spørgsmålet overhovedet afgøres efter danske regler – eller irske?

– Svar:

Ja, fordi: Uanset det fremgår af aftaler med personalet, at personalet er underlagt irsk ret og værneting, så er den detalje ikke styrende. Hvis der kommer konflikt i form af strejke og blokade, så vil den blive iværksat i Danmark, og derfor er det dansk ret.

Spørgsmål 3:

Er Serviceforbundets krav om overenskomst og det hermed afgivne varsel om konflikt overhovedet er foreneligt med EU-retten

– Svar:

Ja, fordi: Faktisk er det sådan, at retten til at forhandle overenskomster og iværksætte kollektive kampskridt til støtte for sådanne overenskomster er en grundlæggende rettighed i EU – retten!!

Det kan selvfølgelig være en restriktion for den frie bevægelighed, men en sådan restriktion er tilladt, hvis den forfølger et legitimt formål, som er foreneligt med traktaten og er begrundet i tvingende almene hensyn.

Da det ikke er tilfældet, er kravet om overenskomst og den varslede konflikt antageligvis ikke i strid med EU- retten, og derfor er der ikke behov for at spørge EU.

Spørgsmål 4:

Har Serviceforbundet så iagttaget de formelle betingelser i forbindelse med afgivelsen af konfliktvarslet.

– Svar:

Nej. Varslet er ulovligt!

Min egen holdning er dog også fagforeninger skal afskaffes, deres metoder minder alt for meget og mafiaens, med afpresning, brandstiftelse ( vejlegården ) vandalisme mv. For at opnå deres mål, og lad mig lige minde jer om alle bøder mv. Som fagforeninger uddeler går ikke til medlemmerne, eller dem som de mener er underbetalte – men istedet ubeskåret til deres egen kasse. 

Hvis ikke vi alle gør noget risikere vi Danmark bliver endnu mere ikke konkurrence dygtige end de allerede er, virksomheder som LEGO, Danfoss, Danish Crown som vi alle er stolte af har allerede flyttet mange arbejdets pladser, lad os gøre noget ved dette, meld dig ud af din fagforening og forhandle din egen løn, hvilke du i bund og grund nok gør alleredebedst. 

Ligeledes holder fagforeninger nye innovation væk som Uber osv. På grund nytænkning ikke passer til dem, for hvordan skal de opkræve deres skat/medlemskab her ? 

Danmark trænger til nye love på dette område og det er på tide politikerne vågner op, og sikre Danmarks fremtid.

Lad mig lige minde jer alle om fagforeningerne har bragt Cimber Air, Sterling til konkurs, SAS er på fallittensrand, så hvis formålet er vi skal miste konkurrence evnen jamen så skal i blot forsætte jeres kamp, men jeg tro Margaret Thatcher kan citers for : socialism is a great thing, but eventually you will run out of other people’s money.

  
Der er sikkert mange som vil være uenige, men så forklar os andre hvad der er forkert i man selv forhandler en løn med sin arbejdesgiver, som begge er tilfredse med, der betales Dansk skat af alle parter, og der skabes Dansk vækst og jobs… Så hvad er grunden til fagforening skal blade sig og derved presse virksomheder væk fra Danmark, miste jobs, miste skat, miste konkurrence evne, og nu skal en masse mennesker betale overpris for flybilletterne… Hvem er vinderen her ?

Advertisement

Kristian Kongstad Holm is a Successful action-focused entrepreneur with successful exits in multiple geographies. Currently Kristian Kongstad Holm is focused on Mobile App and IT investments, new media and Real Estate, but open to any investment propositions “ Business angel “ 1992 - 1999 Kristian Kongstad Holm Co-founded Bildillen, a franchise chain of stores in Denmark, which in 1999 had 21 stores nationwide. Sold to Franchise members 1999 - 2007 Kristian Kongstad Holm built BilXperten from start-up to matching competitor by franchise store numbers in just 2 years. BilXperten bought Bildillen in 2004 and was sold to Thansen at the end of 2007. 2005 - 2008 Kristian Kongstad Holm founded and CEO of the agency for LG and VSX electronics in Denmark. Vision behind some of the largest fairs in Denmark such as Biler i Bella, Cph Motor Show, DHB and RaceX. 2008 - present Kristian Kongstad Holm is Ceo of Kongsholm Invest Ltd. CEO of European based construction firm focusing on residential renovations. Responded to a widespread demand for construction companies as many firms had been hit by the financial crisis and house price falls. The company offers construction financing for renovations, which means that the home owner only pays for the work when it is 100% complete. 2008 – present Kristian Kongstad Holm is Ceo of Victoria Capital II Ltd. and various other companies. Active investor in multiple App / IT / New media projects. Interested in innovative new ideas. Kristian Kongstad Holm moved from Denmark in 2009 and lives today in Monaco and Dubai with his family. Always interested in discussing new projects and investment opportunities. See more at www.about.me/holm Kristian Kongstad Holm Motto´s is: If you can dream it, you can do it! Winners are losers that just didn´t give up! Danish Vellykket action-fokuseret serie iværksætter med succesfulde exits på flere geografier. I øjeblikket fokuserer på Mobile App og it-investeringer og Real Estate, men åben for enhver investering udsagn "business angels" 1992 - 1999 Medstifter Bildillen, en franchise kæde af butikker i Danmark, som i 1999 havde 21 butikker på landsplan. Solgt til Franchise medlemmer 1999 - 2007 Bygget BilXperten fra opstart til matching konkurrent ved franchise-butik numre på bare 2 år. BilXperten købte Bildillen i 2004 og blev solgt til Thansen i slutningen af ​​2007. 2005 - 2008 Grundlagt og administrerende direktør for agenturet for LG og VSX elektronik i Danmark. Visionen bag nogle af de største messer i Danmark såsom Biler i Bella, Cph Motor Show, DHB og RaceX. 2008 - nuværende administrerende direktør i Kongsholm Invest Ltd CEO for europæisk baseret byggefirma med fokus på bolig renoveringer. Reageret på en udbredt efterspørgsel efter byggefirmaer så mange virksomheder er blevet ramt af den finansielle krise og boligpriserne falder. Virksomheden tilbyder konstruktion finansiering til renoveringer, hvilket betyder, at boligejeren betaler kun for det arbejde, når det er 100% gennemført. 2008 - nuværende administrerende direktør i Victoria Capital II Ltd Aktiv investor i flere App / it-projekter. Interesseret i nye innovative idéer. Kristian Kongstad Holm flyttet fra Danmark i 2009 og bor i dag i Monaco med sin familie. Altid interesseret i at diskutere nye projekter og investeringsmuligheder. Se mere på www.about.me / holm Motto: Hvis du kan drømme det, kan du gøre det! Vinderne er tabere, der bare ikke give op!

Lagt i Uncategorized

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: